ความรัก....
ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เกินเหนือคำพรรณนานาใดๆในโลก และไม่มีการกระทำหรือคำพูดใด แทนความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ได้
เราไม่สามารถตอบแทนความรักของแม่ที่มีให้กับเราได้ทั้งหมดหรอก เพราะความรักของแม่ไม่ขีดจำกัด ไม่มีอะไรมาเทียบเท่าได้ และไม่มีอะไรแทนค่าได้ด้วย
สำหรับแม่แล้ว ความรักที่มีให้ลูก คือ รัก
รักคือรักจริงๆ แม้ไม่พูด แม้ไม่ได้ทำอะไร สื่อออกมาบอกลูกๆว่ารัก แต่ทุกการกระทำตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่ามีเรา มันก็รักแล้ว มันก็พร้อมปกป้องแล้ว มันก็พร้อมเลี้ยงดูแล้ว มันคือ ความพร้อมของการเป็นแม่ โดยไม่ต้องคิด หรือไตร่ตรองอะไร
ความรักแบบนี้หายากกับทุกสิ่งบนโลกนี้ มันเป็นความรู้สึก ระหว่างคนสองคนจริงๆ ที่ขึ้นชื่อว่า แม่กับลูก มันเป็นความสัมพันธ์ เส้นใย ที่ผูกมัดกันไว้ ด้วยความรู้สึก ของคำว่า "รัก" เท่านั้นเอง
มันเลยเป็นความรักที่บริสุทธิ์​ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
มันเลยเป็นความรักที่บางคนอยากมี
มันเลยเป็นความรักที่ไม่สามารถตอบแทนอะไร
และ....
มันเลยเป็นความรักที่มีอยู่กับเราไปตลอดจนวันตาย (แค่เรามองเห็นหรือเปล่า)
ให้อธิบายความรักแบบนี้ จากความรู้สึก คงไม่มีใครอธิบายได้จนจบ มันคือความรู้สึกในจิตใต้สำนึกของเราจริงๆ และมันเป็นความรู้สึกความรักที่ใสสะอาด บริสุทธิ์​ทุกๆลมหายใจ ของการเต้นจังหวะความรัก
ความรักแบบนี้ หาไม่ได้อีกแล้วจากที่ไหน หาไม่ได้อีกแล้วจากใคร และหาไม่ได้อีกเลย ถ้าวันนี้เรายังไม่รู้ ความรักของแม่ ยิ่งใหญ่เกินเหนือสิ่งอื่นใด เหนือการพรรณนานา
โฆษณา