วิกฤตพลังงานครั้งนี้ ส่งผลให้ยุโรปกลายเป็นชาติมหาอำนาจทางด้านเกษตรกรรมในที่สุด
คำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินว่า ต่อไปนี้ เราจะทำให้ประเทศตุรกีเป็นศูนย์กลางการค้าก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยุโรป และก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของเราที่ไปยังยุโรป จะต้องผ่านตุรกีเท่านั้น
ตุรกีก็จะมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และเจริญยิ่งขึ้นและตุรกีเองมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าที่อื่นๆในยุโรป
ต่อไปตุรกีและประเทศในยุโรปใต้จะสามารถซื้อเชื้อเพลิงจากรัสเซียราคาถูก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การยกระดับอุตสาหกรรม และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในแถบนี้ต่่อไป
ผู้เชี่ยวชาญพลังงานรัสเซีย ให้ความเห็นว่า ท่อส่งก๊าซธรรมชาติทางใต้ของยุโรป ที่ผ่านตุรกีเดิมมีอยู่แล้ว นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมาก แต่อาจจะต้องคำนึงถึงสองอย่างคือ
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมที่อยู่สามารถรับรองปริมาตรที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- ประเทศในยุโรปทั้งหมดยังต้องการซื้อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียหรือไม่
นักวิชาการยุโรป กล่าวว่า เป็นเวลานานมาแล้ว ความเจริญรุ่งเรืองของยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด อย่างเช่นเยอรมัน ที่ได้แหล่งพลังงานราคาถูกจากมอสโก ไม่ต่ำกว่า 50 ปี
1
อันทำให้เยอรมันเรืองอำนาจทางเศรษฐกิจ และเยอรมนีสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำปีได้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์
กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่นักการเมืองเยอรมันกับพรรคพวกในเขตยูโรโซน จะเลิกพึ่งพาก๊าซธรรมชาติรัสเซียราคาถูกและละทิ้งพลังงานจากรัสเซียทั้งหมด
ในเวลาเดียวกัน ผู้อำนวยการ(IMF) Alfred Kammer ได้กล่าวถึงผลกระทบที่ตามมาของการยุติการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงนั้น อาจนำไปสู่การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติและจะต้องปันส่วนปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งจะทำให้สูญเสีย GDP มากถึง 3% ในบางประเทศของยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมถึงเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงของอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นกระจายไปทั่วทั้งทวีป
ถึงกระนั้นนักเศรษฐศาสตร์ยุโรปไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการสูญเสียก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้เลย ถ้ามองในสถานการณ์ที่เลวร้าย อาจทำให้ยุโรปต้องเผชิญกับการลดจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและสูญเสียการลงทุนนับล้านล้านดอลลาร์
และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ลดลงอย่างมาก รวมถึงเพิ่มสถานะทางการเงินให้อ่อนแอลงบนเศรษฐกิจที่เปราะบางของหลายประเทศในยุโรป ส่งผลให้ล้มละลายได้ ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและยังไม่สามารถควบคุมได้
นักวิเคราะห์ธุรกิจ อ้างว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ตัดขาดพลังงานจากรัสเซีย มีข้อมูลของสำนักงานธุรกิจของสภายุโรป แจ้งว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมหนักในยุโรปได้เริ่มโยกย้ายไปยังเขตประเทศอื่นๆ
4
ซึ่งมีความมั่นคงในพลังงานและต้นทุนด้านพลังงานต่ำกว่ายุโรป โดยมีหลายบริษัทกำลังย้ายไปสหรัฐอเมริกา และคาดว่าอาจย้ายไปประเทศตุรกีและจีน ในเวลาถัดไป
15
The Wall Street Journal รายงานว่า บริษัทต่างๆในยุโรปที่ผลิตเหล็ก ปุ๋ย และสินค้าเศรษฐกิจหลักอื่นๆ กำลังเผชิญกับราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงและต่อเนื่อง
1
และกำลังค่อยๆ ย้ายการดำเนินงานไปยังสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสหรัฐให้ราคาพลังงานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่แข็งแกร่ง
Svein Tore Holseter หัวหน้าผู้บริหารของบริษัทปุ๋ยรายใหญ่ของนอร์เวย์ Yara International กล่าวว่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ผลิตในยุโรปที่จะสามารถแข่งขันได้
ในกรณีที่ไม่มีราคาก๊าซธรรมชาติที่ต่ำกว่าและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอให้ในขณะนี้ สุดยอดเลย
นักวิชาการตะวันตกชี้ว่า เมื่อโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ นอกเขตยูโรโซน แล้วมันจะส่งผลกระทบด้านลบ ในทุกทุกภาคส่วน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ตลอดจนภาคส่วนอื่นๆ
ยกตัวอย่างเช่น รายได้เฉลี่ยของประชากรลดลง คุณภาพชีวิตที่ต่ำลง รวมถึงระดับ GDP ของแต่ละประเทศถดถอยลงไปมาก ตลอดจนคนตกงานมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมอย่างรุนแรงตามมา
1
ต่อมาชนชั้นกลางที่มีการการศึกษาและความเชี่ยวชาญต่างพากันอพยพไปยังแหล่งงานที่ดีกว่า ไปยังทวีบอื่นๆ เหมือนมดย้ายรัง
และชาวยุโรปที่เคยมีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี กลับด้อยลงจากเดิมมากและเหลือเพียงชนชั้นล่างและผู้สูงอายุ ที่หันกลับมาประกอบอาชีพดั่งเดิมเหมือนเช่นบรรพบุรษที่เคยทำมา
2
กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเกษตรกรรมต่อไป เป็นวงจรชีวิตที่แสนเศร้า
ผู้เชี่ยวชาญตะวันตก ตั้งคำถามว่า แล้วจะปล่อยให้ยุโรปเป็นไปตามนักวิชาการตะวันตกอ้างผลกระทบอย่างนั้นหรือ ทำไมพวกเราไม่ตั้งคำถามกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งว่า
ในระหว่างที่พวกเขามีการประชุมสุดยอด G20 กันนั้น พวกเขาจะแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขั้นได้อย่างไร ถ้ารัสเซียกับยุโรปร่วมมือกัน ปัญหาที่ว่าก็จะหายไปหรือทุเลาลงบ้าง
อย่างไรก็ตาม แต่จนถึงตอนนี้ นักการเมืองของยุโรปยังจะย้ำเพียงว่าพวกเขาไม่ต้องการรัสเซียและพวกเขาจะอยู่ได้โดยปราศจากพลังงานรัสเซีย มาดูกันว่าพวกเขาจะอยู่รอดในฤดูหนาวนี้ได้อย่างไร
  • 30
โฆษณา