17 ต.ค. 2022 เวลา 07:21 • ธุรกิจ
บังอู๋ครีเอท
ออกแบบกราฟิก เว็ปดีไซต์ สื่อโฆษณา
บังอู๋ครีเอท
บังอู๋ครีเอท 2021
ชื่อ : ศักดา กุลนาแพง
ชื่อเล่น : อู๋
เกิด : วันที่27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532
ที่เกิด : บางปลาม้า สุพรรณบุรี
อาชีพ : นักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟ สื่อโฆษณา
ผู้ประกอบการ : บังอู๋ครีเอท
โฆษณา