17 ต.ค. 2022 เวลา 15:30 • ปรัชญา
หากยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอให้พบพานแด่ความสุข
ขอให้มีแสงฉุดทุกๆครั้งที่ประสพปัญหาให้ก่อเกิดปัญญา
โฆษณา