18 ต.ค. 2022 เวลา 00:42 • ความคิดเห็น
ไม่มีทางลัดครับ
1. ฝึกซ้อมบ่อยๆ และจริงจัง
2. หาโอกาสพูดบ่อยๆ ครับ 🙂
โฆษณา