ยังเชื่อในความรักกันอยู่ไหมครับ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ความรักปัจจุบันนี้ยากจะประคับประครองค่ะ รักเพราะผลประโยชน์ก็อยู่กันไม่ยาวเพราะไม่ได้รักกันจริงๆ บางคนบอกรักแต่การกระทำไม่ตรงกัน สู่ไม่ต้องบอกดีกว่า
สรุปคือ แต่งงานแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อในความรักสนิทใจค่ะ เพราะใจคนยากแท้หยั่งถึงวันนึงความรักอาจเปลี่ยนไป แต่เราต้องรักตัวเองให้มากพอ ❤️
โฆษณา