.
สังคมที่เดินหน้าด้วยความเชื่ออย่างสังคมไทยมีสิ่งผูกพันเราไว้ร่วมกันอยู่ไม่กี่อย่าง โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรื่องเหนือธรรมชาติเข้าไปแทรกซึมในชีวิตเราผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เราสามารถพบเห็นเรื่องภูติผีวิญญาณได้แทบทุกรูปแบบ ตั้งแต่ช่องรายการทีวี รายการวิทยุ ไปจนถึง Playlist ใน Youtube ซึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นมักจะวนเวียนอยู่แค่สถานที่ร้าง ๆ โรงแรมร้าง วัดร้าง
.
คำถามคือทำไม ? ต้องเป็นบ้านร้าง
ทางวิทยาศาสตร์มีคำตอบ
สาเหตุที่เราเชื่อว่าสถานที่นั้นมีผีอยู่จริง ๆ มักเกิดจากปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ เนื่องจากเมื่อคนเรารับแก๊ส CO เข้าไปในปริมาณที่มาก ๆ โมเลกุลของมันจะแทรกเข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรา ทำให้เลือดในร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง เมื่อเป็นแบบนั้นทำให้ลักษณะการทำงานของสมองเปลี่ยนไป อ่อนไหวต่อจิตใต้สำนึกมากกว่าความเป็นจริง ทำให้ระบบประสาทรับรู้ต่างๆทำงานผิดปกติ จนบางทีเกิดภาพหลอน หูแว่ว ได้ยินเสียงอะไรแปลก ๆ ขึ้นมา
เพราะบ้านร้างเป็นสถานที่ปิด ปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จึงถูกสะสมได้ง่ายและไม่มีทางออก
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นก๊าซที่ม่มีกลิ่น ไม่มีสี และมีรสจืด เป็นผลพลอยได้จากการเผาไหม้น้ำมันเบนซิน ไม้โพรเพน ถ่าน และเชื้อเพลิงอื่น ๆ และอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้หากบุคคลสัมผัสกับมันเป็นเวลานาน
เคยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจของครอบครัวชาวอเมริกันที่อ้างว่าบ้านของพวกเขามีผีสิง พวกเขามักได้ยินเสียงแปลก ๆ เช่นวัตถุภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนย้ายด้วยตัวเอง ก่อนที่ภายหลังพวกเขาจะทราบว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องไฟที่ชำรุด หลังจากซ่อมแซมปล่อยไฟดังกล่าว ครอบครัวนี้ก็ไม่พบเจอกับปัญหาอะไรอีกเลย
จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรหากอาคารที่ถูกทิ้งร้างจึงมีอัตราการพบเจอเรื่องลี้ลับมากกว่าสถานที่อื่น ฉะนั้นหากเราลองเข้าไปทำความสะอาด ปล่อยอากาศถ่ายเทเข้าไป เรื่องเหนือธรรมชาติที่ว่าอาจจะหายไปเกิดเลยก็ได้
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา