** Metaverse real estate.
เกี่ยวข้องอย่างไรกับ
NFT, VR, AR, IoE , IoT, IMT **
Metaverse real estate and relatefield.
Episode1
Metaverse real estate. คือ อะไร
อินเทอร์เน็ตพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
หลาย ๆ คนก็ได้แต่งเติมเพิ่มเติม
รายละเอียด ขอบเขตของ Metaverse
Metaverse จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลก
หรือ จักรวาลแห่งหนึ่ง แต่เป็น อะไรก็ได้
ที่เกิดจากเทคโนโลยีและช่วย เชื่อมต่อ
ผู้คนให้สามารถสื่อสารและทำกิจกรรม
ร่วมกันได้
ดังนั้น Metaverse real estate. คือ
บริเวณหรือที่ดินที่สามารถปลูกสร้าง
สถานที่ทำธุรกิจ หรือกิจกรรมอื่น ใน Metaverse
อีกทั้งยังสามารถซื้อขายที่ดินนั้นกันได้
เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริง
เมทา meta
เป็นหน่วย คำเติมหน้าที่ มาจากภาษากรีก 
แปลว่า"เกี่ยวกับ" ในภาษาไทยที่ใช้กันคือ 
อภิ มีความหมายคือ "ยิ่ง" "ใหญ่" "ทับ"
เพื่อบ่งบอกหรือขยายความหมายของคำ
ที่ตามมา เช่นคำที่เราคุ้นเคยในภาษาบาลี 
สันสกฤต อภิธรรม คือ ธรรมวิเศษ ซึ่ง
บ่งบอกถึงธรรมคำสอนที่มีความยิ่งใหญ่
กว่าธรรมหรือคำสอนโดยทั่วไป
verse
ร้อยกรอง โคลงกลอน, บทกวี,
คำประพันธ์ ประสบการณ์ทั้งมวล
Metaverse
มาจากคำว่า Meta กับ Verse รวมแล้ว
ได้ความหมายว่าเป็น “จักรวาลที่อยู่
เหนือจินตนาการ”  เป็นโลกอีกใบที่ให้
ผู้คนได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ผ่านการจำลองเป็นตัวละครต่าง ๆ (Avatar)
#Metaverse
เป็น community จินตนาการ ชนิดหนึ่ง
ที่ในโลกจริง ไม่สามารถทำได้
แต่ใน เกมออนไลน์ Metaverse สามารถ
สวมบทบาทเป็นตัวละครอวาตาร์ (Avatar)
ปฏิสัมพันธ์ กับผู้เล่นอื่นๆ ที่อวาตาร มา ได้
Metaverse ยังไม่มีนิยามหนึ่งเดียวแท้จริง
เพราะตอนนี้ Metaverse ยังคงเป็นแนวคิด
ในอุดมคติ ที่รอคนมาสานฝันให้เป็นรูป
เป็นร่างขึ้นมา
ภาพรวมของ Metaverse จึงใกล้เคียงกับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(World Wide Web)
แห่งอนาคต ที่ค่อยๆ กลายเป็น รูปแบบ
3 มิติ มีการไหลเวียนและส่งต่อธุรกิจ ข้อมูล และเครื่องมือการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้งานพร้อมกันได้
อย่างไร้รอยต่อ เหมือนเป็นการจำลองโลกทางกายภาพให้ไปอยู่ในโลกคู่ขนานรูปแบบดิจิทัล
Metaverse
ระบบนิเวศของ Metaverse ที่พอจะ
จินตนาการได้คงจะเป็นเหตุการณ์ที่
ผู้ใช้รายหนึ่งสร้างเอกสารใน MS.Word
ส่งผ่าน Gmail ไปยังเพื่อนร่วมงานเพื่อ
อ่านบน iPad
 
จะเห็นได้ว่ามีการใช้งานเทคโนโลยี
หลายประเภทในเวลาใกล้เคียงกัน และ
มีการส่งต่อวัตถุดิจิทัลอย่างไฟล์เอกสารกันข้ามพรมแดนโดยที่วัตถุนั้นยังคง
สภาพเดิม ไม่ว่าจะผ่านตัวกลางใดก็ตาม
ไม่กี่ปีก่อนหน้า เราคงไม่เห็นว่า
Metaverse จะเกิดขึ้นได้
เพราะการใช้ชีวิตของเรายังต้อง
อาศัยการเดินทาง และต้อง สื่อสารกับ
คนตัวเป็น ๆ แต่ด้วยการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ที่ได้เร่งพัฒนาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตให้เข้ามาอยู่ใน
โลกดิจิทัลอย่างฉับพลัน  การรักษา
ระยะห่างทางสังคมได้ส่งผลให้คนนับล้าน
ต้องทำงานจากที่บ้าน และทำกิจกรรม
ผ่านทางไกล จึงทำให้เกิดการผุดขึ้นของ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นดอกเห็ด อาทิ
Zoom, Slack หรือ Microsoft Teams
จากความแปลกใหม่สู่ความเคยชิน
ในวินาทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคน
เริ่มคุ้นเคยกับการจำลองตัวเองในฐานะ
ตัวละครหนึ่ง (Avatar) เพื่อมีปฏิสัมพันธ์
กับคนในโลกดิจิทัลได้อย่างไร้พรมแดน
เราใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและเกมออนไลน์
จนกลายเป็นพฤติกรรมหลัก
จนทำให้ แนวคิด Metaverse เริ่มก่อตัว
เป็นรูปร่างและได้รับความสนใจ
ยิ่งไปกว่านั้น การมาของสกุลเงินดิจิทัล
Cryptocurrency และสินทรัพย์ดิจิทัล 
ก็ได้สร้าง การรับรู้ให้กับคนว่าแท้จริงแล้ว
เราสามารถซื้อ-ขายสินค้าและบริการด้วย
เงินสมมติในโลกดิจิทัลได้ อีกทั้งสามารถ
ครอบครอง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน
ภาพจำลองทางดิจิทัลที่ไม่สามารถ
จับต้องได้เลย ไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะ
การแสดง หรือคลิปคอนเสิร์ตออนไลน์ก็ตาม ครั้นพอคนเริ่มยอมรับ Cryptocurrency กัน อย่างแพร่หลาย ทำให้กิจกรรมทางดิจิทัล เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และมีอยู่จริงมากขึ้น
Metaverse ไม่ใช่เพียงแค่โลกเสมือนจริง  
(Virtual Reality) ที่เปิดให้คนสื่อสาร เพียง
อย่างเดียว แต่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่
ได้เชื่อมต่อผู้คนระหว่างโลกแห่งความ
เป็นจริงไปสู่โลกดิจิทัล โดยอาศัยการใช้
เทคโนโลยีหลายประเภท เพื่อทำ
กิจกรรมใดก็ได้พร้อม ๆ กัน
**ประโยชน์ ของ Metaverse **
Metaverse ด้านการแพทย์
ด้านการแพทย์ :
ใช้ในการผ่าตัดทางไกล,
จำลองการผ่าตัดเสมือนจริง การปรึกษาวิเคราะห์แนะนำทำตัวอย่าง
Metaverse ด้านวิศวกรรม
ด้านวิศวกรรม :
ใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์,
ออกคำสั่งทางไกลในการปฏิบัติงาน
Metaverse ด้านการลงทุน
เครดิตภาพ
ด้านการลงทุน :
ใช้ในการซื้อสินค้า NFT ออนไลน์,
เทรดการค้าในMetaverse,
เทรดคริปโตเคอเรนซี่
Metaverse ด้าน อี-คอมเมิร์ซ
ด้านอีคอมเมิร์ซ :
ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์,
จำลองใช้สินค้าโดยไม่ต้องไปที่ร้านค้า
Metaverse ด้านการท่องเที่ยว
เครดิตภาพ
Metaverseท่องเที่ยว
 
ด้านท่องเที่ยว :
ใช้ในการจำลองท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์,
จำลองสถานที่ต่างๆ
Metaverse ด้านการบันเทิง
ด้านบันเทิง :
ใช้ในการจัดคอนเสิร์ตเสมือนจริง,
สร้างตัวละครเสมือนจริงในภาพยนตร์
หรือ สื่อต่างๆ
ไม่เพียงเท่านั้น หนึ่งในคำแถลงของ 
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก หลังการเปลี่ยนชื่อ 
Facebook เป็น Meta นั้น เขาให้
ความเห็นว่า โลกของ Metaverse จะ
สร้างอนาคตที่ทำให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
อีกทั้ง จะไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคอย่างเดียว
แต่ จะสามารถเป็น ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ได้ด้วยตัวเอง
Metaverse ที่นิยมในปัจจุบัน
Metaverse ที่นิยมในปัจจุบัน
 
#Tamaverse
#หรือTamadoge
สามารถสร้างสัตว์เลี้ยง NFT ได้ในช่วง
ปลายปี เหมือนเกม Tamagotchi
ยอดฮิตยุค 90 คุณสามารถให้อาหาร
ดูแล และดูพวกมันเติบโต เมื่อพวกมัน
โตเต็มที่ ผู้เล่นสามารถใช้สัตว์เลี้ยงต่อสู้
กับสัตว์เลี้ยงของผู้เล่นคนอื่นเพื่อรับรางวัล
ในภายหลังของแผนพัฒนา สัตว์เลี้ยงจะ
เปลี่ยนจาก 3 มิติ ไปเป็น Augmented
Reality (AR) ทำให้เจ้าของสามารถนำ
พวกมันไปในโลกจริงและตามล่าโทเค็นได้
โอกาสทุกคนสร้าง "สุนัข" ที่พวกเขา
ต้องการ และจะอนุญาตให้ผู้ใช้ผสมพันธุ์
ฝึกฝน และต่อสู้กับ Tamadoge NFT
ของพวกเขาเพื่อขึ้นสู่จุดสูงสุดของ
กระดานผู้นำทุกเดือน เมื่อเวลาผ่านไป
โอกาสในการเล่นเกมจะขยายออกไป
เพื่อรวมประสบการณ์ความเป็นจริงเสริม
ทำให้ NFT ของคุณสามารถเล่นกับ
เพื่อน ๆ ใน Tamaverse Tamadoge
ไม่ได้เป็นเพียงอนาคตของระบบนิเวศ
Doge เท่านั้น แต่เป็นอนาคตของการเล่น
เพื่อหารายได้ เราขอเตือนคุณว่าการ
ขายล่วงหน้ายังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
สำหรับ ซื้อทามาโดเกะ.
Tamaverse ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้ Play-to-Earn
เจ้าของ Tamaverse หรือ Tamadoge
การรวมของ Dogecoin และ Shiba Inu
Decentraland
ใช้ ระบบ Ethereum Blockchain
จุดเด่น คือ สามารถพัฒนาที่ดิน
เจ้าของ คือ มูลนิธิดีเซนทราแลนด์ 
องค์กรไม่แสวงผลกำไร
The Sandbox
ใช้ ระบบ Ethereum Blockchain
(ปัจจุบันย้ายไป Polygon Network แล้ว)
จุดเด่น
พื้นที่ในเมืองใหญ่ที่เปิดให้นักลงทุนหรือ
ผู้ซื้อรายย่อย เข้ามาจับจองซื้อพื้นที่ หรือ
ที่เรียกว่า $LAND เพื่อทำกิจการก็ว่าได้
เช่น ตอนนี้หากเข้าไปก็จะเห็นว่ามี
องค์กรต่าง ๆ เริ่มเข้าไปซื้อพื้นที่ใน
“เดอะ แซนด์บ็อกซ์” แล้วอย่างเช่น
Adidas, Tesla, Binance และอีกมากมาย
สามารถ Sign In โดยใช้ Social Media
อื่น ๆ ได้อย่างเช่น Facebook,
Instagram หรือ Twitter แทนได้
เจ้าของ คือ PIXOWL INC.
Cryptovoxels
ใช้ ระบบ Ethereum Blockchain
จุดเด่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวละครและ
ทำธุรกิจได้หลากหลายเช่น การอวตาร
(Avatar), เครื่องแต่งกาย (Wearable)
ที่ดิน, itemsต่างๆ
Workplace (สถานที่ทำงาน)
Meeting Place (แหล่งพบปะสังสรรค์)
Game/Adventure
(เกม/กีฬาหรือการผจญภัย)
Recreation Place
(แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ) 
พัฒนามาจาก เกมดัง minecraft
เจ้าของ Nolan Consulting Group Inc.
จะมีบทต่อ ในตอนที่ 2 และ ตอนที่3
จะแบ่งเป็นตอนๆ เพื่อ ไม่ให้อ่านจนเบื่อ
จึงแบ่งเป็นตอนๆ
ขอบคุณ ที่ อ่านครับ
อ่านจบครบ 3 ตอน เข้าใจที่จะไปหา
ศึกษาต่อเฉพาะด้าน แน่ และ
ได้ประโยชน์ในไอเดีย ใหม่ๆ
ในการตลาดและการใช้ชีวิตได้ ครับ
1ถูกใจ
3แชร์
162รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...