Passion คือสิ่งที่ "มีก็ได้-ไม่มีก็ได้" เป็นได้ทั้งเครื่องนำทางและเครื่องพันธนาการ Passion จะทำงานได้ดีในคนที่มีความ Progressive สูงๆเมื่อมี Passion จะยิ่งเป็นแรงส่งให้ไปได้ไกล
แต่หากเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ไม่ได้มีอะไรพิเศษ สิ่งที่พึงมีคือ "ฐานที่มั่นคง" ซึ่งประกอบด้วย วินัยในตัวเอง ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม หมั่นเรียนรู้ พัฒนาตน ทัศนคติที่ถูกต้องและเอื้อให้มีความสุข เหล่านี้สำคัญกว่า Passion ค่ะ
4 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา