18 ต.ค. 2022 เวลา 15:59 • ความคิดเห็น
เปลี่ยนจาก passion มาเป็นความรับผิดชอบมั่งก็ได้นะ เราทำงานตามหน้าที่ ทำงานตามใจตัวเอง ไม่เคยพึ่งแรงบันดาลใจ แรงปรารถนาอะไรเลย คิดไรได้ ทำเลย
สิ่งที่ต้องการในการทำงานสำหรับเรา คือ ความคิดสร้างสรรค์ หาอะไรใหม่ๆให้ตนเองทำ ตอนคิดออกมันจะสนุก แต่ตอนคิดไม่ออก มันก็คิดหาอะไรทำไปเรื่อย เดี๋ยวคิดออก ก็มีเรื่องสนุกให้ทำ
ความสนุกมันอยู่ตอนที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ผิดถูกไม่รู้ ทำเสร็จก็รู้เอง ผ่านไม่ผ่าน รอดไม่รอด สนุกตอนทำ ไม่ได้สนุกที่ผลลัพธ์ จุดหมายปลายทางไม่ได้สำคัญ สำคัญตอนลงมือทำ
เหมือนตอนคุณเข้าครัว สนุกตอนทำอาหาร ไม่ใช่สนุกตอนทำอาหารเสร็จแล้ว ถ้าอร่อยก็ดีใจ ไม่อร่อยไว้ลองทำใหม่อีกรอบ ทำชีวิตให้สนุกตอนทำงาน ดีกว่ามานั่งคิดว่า ทำงานไปเพื่ออะไร
โฆษณา