19 ต.ค. 2022 เวลา 00:51 • ความคิดเห็น
ฝึกซ้อมจนขึ้นใจ มั่นใจ จนรู้จังหวะของตนเอง
หากมีจุดไหนที่มักลืมบ่อยๆ >> โน๊ตคีย์สั้นๆไว้ก็ได้ครับ
นอกจากนี้หากเราซ้อมบ่อย เราจะสามารถเพิ่มลูกเล่นเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้การนำเสนอได้ด้วยครับ🙂
โฆษณา