25 ต.ค. 2022 เวลา 13:00 • ธุรกิจ
คุณมีอินเนอร์แบบนี้หรือไม่!?
กับนิสัยของคนแต่ละบุคลิกจากแบบทดสอบ 16 personalities
16 Personality Types หรือ MBTI เป็นตัวช่วยช่วยให้เราเข้าใจลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกัน มีที่มาจาก Carl Jung นักจิตวิทยาและแบบทดสอบนี้ได้ถูกพัฒนาต่อโดย Mayer Briggs โดยแบ่งคนเป็น 4 กลุ่ม 8 ตัวอักษร และผลลัพธ์ของแบบทดสอบประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม และ 8 ตัวอักษร คือ
ชอบเข้าสังคม ( E ) หรือ เก็บตัว ( I )
อยู่กับความเป็นจริง ( S ) หรือ มีวิสัยทัศน์ ( N )
ใช้ความคิด ( T ) หรือ ใช้ความรู้สึก ( F )
มีระเบียบแบบแผน ( J ) หรือ ยืดหยุ่น ( P )
1
แบบทดสอบนี้ช่วยให้เราเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ช่วยการลดความขัดแย้งกับคนรอบข้าง และการทำงานร่วมกันผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเอง ลองทำแบบทดสอบได้ที่ bit.ly/3SEizsu (แบบทดสอบมีทั้งไทยและอังกฤษจ้า)
โฆษณา