20 ต.ค. 2022 เวลา 01:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
คลิปนี้อธิบายให้ฟังว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่มีกี่มิติ และ ทฤษฎีฟิสิกส์อื่นๆที่เชื่อว่าเอกภพมีมิติซุกซ่อนอยู่เป็นอย่างไร?
โฆษณา