20 ต.ค. 2022 เวลา 02:03 • ไลฟ์สไตล์
เคยพูดแล้วว่ายิ่งเทคโนโลยีไปไกลเท่าไหร่ มนุษย์ก็ยิ่งไร้ความสามมารถมากขึ้นเท่านั้น
คนที่ควบคุมเทคโนโลยี จะเป็นกลุ่มคนชนชั้น 1
ส่วนคนที่ใช้เทคโนโลยีจะเป็นชนชั้น2 ที่ถูกจูงจมูกไปในทิศทางที่เขาต้องการ เหมือนเป็นทาสในเรือนเบี้ย
โฆษณา