20 ต.ค. 2022 เวลา 02:13 • ความคิดเห็น
เห็นด้วยครับ แต่คนเราเมื่อมีคนรัก ก็ย่อมมีคนเกลียดเป็นธรรมดา ฉะนั้นคนที่ถูกคุณโน๊ตพูดถึงก็เช่นเดียวกัน และรวมทั้งตัวคุณโน๊ตด้วย
โฆษณา