เลือกในสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนั้นเเล้วจะไม่เสียใจบางคนเลือกที่จะอยู่เพื่อคนที่เรารักถามว่าเเล้วคนที่รักเราล่ะเราไม่นึกถึงเค้าเลยหรือสำหรับผมเราเลือกที่จะทำควบคู่ไปครับถ้าหากมันคือสิ่งที่ไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียไป
เเละควรอยู่เพื่อตัวเราเองครับไม่มีใครเข้าใจเราไปกว่าตัวเราเอง
จากyou like.
  • 1
โฆษณา