20 ต.ค. 2022 เวลา 08:44 • ความคิดเห็น
ถ้าเลือกได้ก็ขอให้เธอคนนั้นเป็นคนที่เรารักและเขาก็รักเรา แต่ถ้าเลือกไม่ได้ ก็ขอเลือกคนที่เรารัก เพราะคนที่เรารักอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะรู้สึกมีพลัง มีขวัญกำลังใจที่ดี
โฆษณา