ถ้าเลือกได้ก็ขอให้เธอคนนั้นเป็นคนที่เรารักและเขาก็รักเรา แต่ถ้าเลือกไม่ได้ ก็ขอเลือกคนที่เรารัก เพราะคนที่เรารักอยู่ด้วยแล้ว ชีวิตจะรู้สึกมีพลัง มีขวัญกำลังใจที่ดี
1ถูกใจ
93รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...