ใช้วิธี เดียวกับ ประเทศญี่ปุ่นครับ ในเรื่องเอกสารสิทธิครอบครับของปืน รวมถึง มีการเช็ค สภาพเเละสถานะปืนตลอดเวลา ว่าอยุ่ที่ไหน
มีการตรวจ สุขภาพจิตผู้ถือครอง มีพฤติกรรมคุกคามสังคมไหม (ทั้งตัวบุคคล เเละสอบถามจากบุคคล สภาพเเวดล้อม)
ท้ายสุดกับเมืองไทย คือเพิ่มโทษ ใน รายที่เป็น ปืนเถื่อน x2 /x3 โทษ ได้เลยครับ เพราะ เจตนาการมีปืนเถื่อนคงไม่ได้เอาไว้ป้องกันตัวหรอกครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...