21 ต.ค. 2022 เวลา 08:59 • ความงาม
📍ดูแลหลุมสิวด้วยเทคนิคพิเศษจากเกาหลี🇰🇷 Rejurans Skin Booster PN Technique+
Multilevel Fielded Cannula Subcision + HydroDissection
🧬มีขั้นตอนการรักษาอย่างไร ❓
-การรักษาจึงต้องเริ่มจากการ ตัดพังผืด โดยใช้เทคนิค Multilevel Fielded Cannula Subcision +HydroDissection โดยใช้ Cannula เพื่อตัดพังผืดให้ขาดจากกันตั้งแต่ชั้นลึกจนถึงชั้นตื้น หลังจากนั้นจะใช้ PN/PDRN เข้าไปในช่องว่างของหลุมสิวที่พังผืดพึ่งขาดออกจากกัน เพื่อป้องกันการสร้างใหม่ของพังผืดในบริเวณดังกล่าว
•Multilevel Fielded Cannula Subcision + HydroDissection + Rejuran PN Technique เหมาะกับหลุมสิวลึก กว้าง รักษายาก
🔬PN/PDRN คืออะไร ❓
•PN ย่อมาจาก PolyNucleotides ที่มีโครงสร้างทาง DNA ที่เหมือนกับร่างกายของมนุษย์สกัดจาก SalmonDNA โดยที่ตัวยาจะไปกระตุ้นการสร้างและจัดเรียงตัวของ คอลลาเจน Collagen และ ไฟโบรบลาส Fibroblast เพื่อสร้างเนื้อเยื่อมาเติมเต็มหลุมสิว
•แนะนำเป็นการดูแลเสริมในกรณีหลุมสิวลึกหรือยุบตัว Severe skin atrophy มีการขาดของคอลลาเจนมาก
•ตัวอย่าง PN ที่ใช้นี้กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลีและสิงคโปร์ที่มีชื่อทางการค้าว่า Rejuran
🧬PN/PDRN จาก SalmonDNA ทั่วไปอย่างไร ❓
•SalmonDNA ทั่วไปคือสารที่เรียกว่า PolyDeoxyRiboNucleotides (PDRN) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของ PN
•สรุปง่ายๆก็คือ PN เป็นสาย DNA ที่ยาวกว่า ซึ่งสามารถกระตุ้นการทำงานของไฟโบรบลาสได้ดีกว่าถึง 50% โดยในงานวิจัยสามารถทำให้ผิวหนาขึ้นได้ถึง 22 µm และขาวใสขึ้น 32% ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ PN จึงเหมาะสำหรับหลุมสิวที่ลึกและลักษณะการรักษาจะลึกกว่า SalmonDNA
🔬PN/PDRN ต่างจาก Filler (SkinBooster) อย่างไร ❓
•ฟิลเลอร์เป็นการฉีดสารเติมเต็มโดยใช้สารที่เรียกว่า Hyaluronic Acid เป็นการฉีดเพื่อเติมเต็มซึ่งจะค่อยๆสลายไป
- ซึ่งต่างจาก PN/PDRN ที่จะไปซ่อมแซมชั้นผิวถึงระดับ DNA เพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวหนังให้สร้างชั้นผิวขึ้นมาเติมเต็มหลุมสิวโดยร่างกายของเราเอง ข้อดีที่ได้ก็คือ ความปลอดภัย ผิวหน้าสุขภาพดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นขาวใสขึ้นและเติมหลุมสิวได้เหมือนกัน
🔬What is Rejuran Healer Skin Booster?
Rejuran Healer is a rejuvenating skin treatment made of biological molecules called polynucleotides (PN).
Nucleotides are the basic structural units which make up DNA. The DNA extract in Rejuran Healer is obtained from salmon, then fragmented into PNs.
•Benefits of Rejuran Healer: Enlarged pores, Wrinkles and fine lines, Acne scars, Stretch Marks, Saggy skin, Dark eye circles
🧬How Rejuran Works
The 2 main effects of Rejuran Healer, or PN/PDRN are:
1.Wound healing through stimulation of growth factors, increased microcirculation
2.Anti-inflammatory effects through scavenging of free radicals and blockage of inflammatory cytokines in the body
🔬Rejuran does this through several mechanisms:
•PN/PDRN work by biologically increasing the metabolic activity of cells in the skin called fibroblasts – the fibroblasts in the skin are stimulated to regenerate key components of the skin which we lose with age, such as collagen, glycosaminoglycans and glycoproteins. In other words, PNs awaken tired aged cells to act younger and get to work again.
•PN/PDRN act mechanically as a scaffolding for cells and the extracellular matrix to grow – they have a 3-dimensional structure where fibroblasts can use to produce its regenerative effects.
•PN/PDRN provide building blocks for DNA synthesis. Through salvage pathways, the PNs are broken down by the body’s processes into purines and pyrimidines, then recycled into new DNA again.
#Rejurans #rejuranhealer #rejuranskinbooster #Rejuransรีวิว #รักษาหลุมสิว #ตัดพังผืดหลุมสิว #Rejurans #PN #PDRN #PolyNucleotides #Subcisionหลุมสิว #PolyDeoxyRiboNucleotides #เลเซอร์หลุมสิว
โฆษณา