เป้าหมายจางลงหมดไป ความอดทนก็จะหมดตาม อดทนไปก็ไม่มีความหมาย
1
ถึงตอนนั้นเราจะรู้และเริ่มตั้งคำถามกับ “ความอดทน” ของตัวเอง ใจก็จะเริ่มหาทางออก
4ถูกใจ
82รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...