21 ต.ค. 2022 เวลา 08:59 • ปรัชญา
เรื่องที่ 3 เราทำสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้เพื่ออะไร?
โฆษณา