21 ต.ค. 2022 เวลา 11:45 • ความคิดเห็น
💌"หมดความอดทนต่อเรื่องไม่พึงประสงค์ในชีวิตเมื่อเห็นใจเห็นค่าตัวเองมากพอ"😘
โฆษณา