21 ต.ค. 2022 เวลา 15:39 • ความคิดเห็น
ถ้าถึงขั้นต้องหมดแรง ก็แปลว่าเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียว
ถ้าไม่มีการปรับตัวเข้าหากัน ก็แปลว่าใกล้จะถึงทางตันแล้ว
โฆษณา