เคยเลือกของที่ไม่เหมาะกับตัวเองไหมครับ
เคยเลือกวิธีหรือแสดงออก แล้วทำให้คนดีๆ อื่นเดือดร้อนไหมครับ
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา