เมื่อไม่เห็นประโยชน์ว่าต้องทนไปเพื่ออะไร ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีของฟรี ความรู้สึกก็ต้องแลกมา..
3ถูกใจ
52รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...