Episode3 Accomplished
ทิศทาง Metaverse
ในปัจจุบันและในอนาคต
ข้อดี ข้อเสีย ของ Metaverse
บทบาทต่อโลกปัจจุบัน และ โลกธุรกิจ
Metaverse ในปัจจุบัน
ยังไม่สามารถ เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์
 
เพราะ ยังขาดองค์ประกอบสำคัญ ที่
ได้กล่าวใน ep.1และep.2 ไปแล้ว
และนำไปใช้ไม่เต็มศักยภาพ ส่วนทาง
ด้านเทคโนโลยี หรือการไหลเวียน
ส่งต่อข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะต้อง
ทำงานได้พร้อมกันและมีเสถียรภาพ
 
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ผู้คนจำนวน
หลายพันล้านยังห่างไกลจากแนวคิด
ของ Metaverse อยู่สูงมาก 
 
เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึง และใช้
ชีวิตในโลกเสมือนจริงได้ทุกที่ทุกเวลา
อีกทั้ง ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอินเทอร์เน็ต
ที่เร็วและความหน่วงต่ำเพื่อเข้าถึง
เทคโนโลยีหลายประเภทได้
นอกจากนี้ โลกออนไลน์ที่เราอาศัยอยู่
ยังไม่สามารถจัดการ**Stream**ข้อมูล
หลายร้อยรายการพร้อมกัน เพราะ
คลาวด์ยังไม่รองรับการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่มหึมาได้
 
**Stream** ความหมายตรง คือ
กระแส ลำธาร สายน้ำ ลำแสง
 
แต่ใน ยุคปัจจุบันนี้ เอามาใช้กับ
การเอามาแสดงออก ซึ่งต่อเนื่อง ของ
ข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เนต เช่น
Game stream, VDO stream
Live stream ฯลฯ
เปรียบเทียบ เทคโนโลยี 3G 4G 5G 6G
จะเห็นได้ว่า
การผลิตเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์
แนวคิด Metaverseมากเท่าไร
**การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต**
ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างภาพ
ของ Metaverse ให้มีอยู่จริง
 
หาก ในอนาคต คนส่วนใหญ่บนโลก
สามารถเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตได้
ด้วยความเร็วสูงกว่าระดับ 6G เราอาจ
เห็นโลกทั้งใบของ Metaverse
Metaverse สามารถช่วยจำลองให้เรา
ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ ได้ แม้จะนั่งอยู่
กับที่ก็ตาม โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน
รูปแบบต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต, อุปกรณ์,
สมาร์ทโฟน, แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์
ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังปลุกกระแส
เพื่อปูทางไปสู่โลกแห่งอนาคต
แม้ว่าในช่วงแรกๆ จะเริ่มมีการนำ 
Metaverse มาใช้ในแวดวงเกมออนไลน์
แต่ในภายหลังเริ่มมีการเข้าไปลงทุนใน
บริษัทเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
แพลตฟอร์มที่สามารถครอบคลุม และ
รองรับเทคโนโลยีMetaverseอนาคตได้
ยกตัวอย่าง Facebook ที่ได้กระจาย
การลงทุนไปหลายแพลตฟอร์ม
รวมถึงOculus Goแว่นตาเทคโนโลยี VR
ที่เคยสร้างเสียงฮือฮาเมื่อหลายปีก่อน
 
อีกทั้งแว่นตา Ray-Ban Stories ที่
แสดงให้เห็นความชัดเจนของ Facebook
ที่ไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแพลตฟอร์ม
โซเชียลมีเดีย แต่ยังมุ่งหน้าสู่การ
ขยายไปสู่โลก Metaverse
Metaverse กับบทบาทต่อโลกธุรกิจ
‘เศรษฐกิจดิจิทัล สมบูรณ์’ คือ สิ่งสำคัญ
ที่จะเกิดขึ้น ตามมาแน่นอน หากเกิด
Metaverse อย่างสมบูรณ์แบบ
ปัจจุบันหลายแบรนด์ต่างปรับตัวเริ่มแผน
ที่รองรับการก้าวเข้าสู่ Metaverse
ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ การปรับตัวของ
ภาคธุรกิจนั้นได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่
ที่มาพร้อม Metaverse หลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินสกุลดิจิทัล
ออกคอลเล็กชันสินค้าหรือบริการ
แบบ NFT ปรับใช้แพลตฟอร์มให้มี
ความเป็นชุมชนมากขึ้น หรือออกแบบ
ประสบการณ์เสพคอนเทนต์ที่มี
ความสมจริงมากขึ้น
ความสัมพันธ์ ของ
Metaverse กับ Cryptocurrency
เครดิตภาพ https://sites.google.com/site/workblockchainthai/blockchain-how-to-use https://riccowealth.co/2021/12/14/metaverse-%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
Metaverse เกี่ยวข้อง
กับ คริปโตเคอเรนซี่ อย่างไร
แรกเริ่ม Blockchain คือหนึ่งใน
องค์ประกอบหลัก ที่นำมาปรับใช้กับ
การสร้าง Metaverse ของโลกธุรกิจ
อย่างที่รู้กันมาว่า บล็อกเชนช่วยในการ
ขับเคลื่อนเหรียญคริปโต การทำธุรกรรม
แบบ Decentralized ตลอดจน
การพัฒนา NFT และ Dapps 
 
เมื่อนำมาปรับใช้ใน Metaverse
หลายองค์กรต่างก็ เริ่มออกแบบ
มาร์เก็ตเพลส และคอลเล็กชัน NFT
รองรับกลุ่มเป้าหมายของตน
โดย NFT เหล่านั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น คอลเล็กชัน
การ์ดสะสม, ไอเท่มต่างๆ ในเกม
หรือแม้แต่ที่ดินโลกเสมือน 
 
นอกจากนี้ ยังมีโปรเจกต์ Metaverse
หลายโปรเจกต์ที่ต่อยอดมาจากคริปโต
และเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น
Tamaverse Tamadoge
Decentraland, The Sandbox
Crypto Mining ที่พัฒนาจน
เปลี่ยนแปลงเป็นCryptovoxels
จะขอยก โปรเจกต์ The Sandbox มา
อธิบายเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้เห็นความเกี่ยวข้องของ Metaverse
กับ คริปโต มากขึ้น
 
The Sandbox เป็นหนึ่งในโปรเจกต์เกม
ที่มีการนำเทคโนโลยี Metaverse
เข้ามาปรับใช้
 
โดยทาง The Sandbox ได้มีการ
เขียนไว้ใน Whitepaper เลยว่า
วิสัยทัศน์ของโปรเจกต์ต้องการสร้าง
Metaverse ที่ทำให้โลกเสมือนจริงและ
โลกของเกมอยู่ร่วมกันได้ โดย
ปราศจากศูนย์กลาง
ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญ SAND 
ซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในระบบนิเวศ
ของ The Sandbox ใช้ซื้อที่ดินและ
สินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อสร้างโลกเสมือนจริง
บน The Sandbox ได้นั่นเอง
 
นอกจากนั้น ที่ดินและสินทรัพย์ต่าง ๆ
ยังสร้างอยู่บน Blockchain ทำให้มี
ความปลอดภัย และมีลักษณะเป็น 
Non-Fungible Token (NFT) ทำให้
สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันผ่าน
Marketplace ของแพลตฟอร์ม หรือ
NFT Marketplace อื่น ๆ ได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่า The Sandbox นั้น นำ
Metaverse มาช่วยออกแบบระบบนิเวศ
ภายในเกมให้มีความหลากหลายและ
สมจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสนุก
ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์ม
กิจกรรมหลากหลายของ มนุษย์ กับ Metaverse
เครดิตภาพ https://missiontothemoon.co/4-global-tech-companies-that-are-building-the-metaverse-universe/
Metaverse จะมีการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับ วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มาก
 
ด้านการทำงาน 
การ Work from home ในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดโควิด ยาวนาน ทำให้
คนต่างย้ายพื้นที่ทำงานมาอยู่ในโลก
ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งอาจมีข้อจำกัดที่
ทำได้ไม่เหมือนทำงานในออฟฟิศ
 
ถึงอย่างนั้น หาก Metaverse เกิดขึ้นจริง
ในอนาคต หลายคนมีโอกาสทำงานจาก
ที่ใดก็ได้ แต่ได้บรรยากาศเหมือนพบปะ
พูดคุยกันแบบตัวต่อตัว ช่วยให้ได้
ประสบการณ์ทำงานสมจริงและ Productive
(กำลังผลิตและผลผลิตดีหรือมากกว่าเดิม)
ด้านการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษาต่างได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด เช่นกัน ส่งผลให้ต้องเรียน
ออนไลน์เป็นหลักตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
ซึ่งทำให้เหนื่อยล้ากว่าปกติ เมื่อต้องนั่ง
เรียนหน้าจอเป็นเวลานาน
 
ในขณะที่ Metaverse ช่วยให้ผู้ใช้งาน
มีอิสระในการเคลื่อนไหวและแสดงตัวตน
ในโลกดิจิทัลมากขึ้น ผ่านตัวอวตาร
โดยไม่ต้องโฟกัสกับหน้าจอเท่านั้น แต่
อาจเคลื่อนไหวอวตารไปในสถานศึกษา
ที่ถูกออกแบบให้เป็นโลกเสมือนได้
โดยทำให้ไม่รู้สึก เหมือน ถูกกักอยู่ใน
พื้นที่จำกัดตลอดเวลา
ด้านการแพทย์ 
Telemedicine กลายเป็นอีกประเด็น
ที่น่าสนใจ ทั้งในแวดวงการแพทย์และ
กลุ่มคนทั่วไป เมื่อทุกคนไม่ได้สะดวก
เดินทางไปโรงพยาบาล อีกทั้ง สถาน
พยาบาลก็รองรับคนจำนวนมากไม่ได้
 
หลังเกิดการแพร่ระบาด การพบแพทย์
และตรวจทางไกลจึงกลายเป็นคำตอบ
ช่วยให้แพทย์และผู้ป่วยติดต่อกัน และ
วินิจฉัยปัญหาสุขภาพได้เหมือน ไป
ตรวจที่โรงพยาบาล(ซึ่งอาจพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์ จนเป็นเครื่องใช้
ประจำบ้านสิ่งใหม่ ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับ Metaverse ได้อย่างมีประสิทธิผล)
ด้านการท่องเที่ยว 
ผู้ใช้งานเดินทางทั่วโลกได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางไป
สถานที่นั้นจริง ๆ อีกทั้งยังสามารถ
พาบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน
ให้เดินทางไปพร้อมกันได้
 
ทั้งหมดนี้จะทำได้จริงผ่านอุปกรณ์ที่
ประยุกต์ใช้ VR และ AR แม้ปัจจุบันยัง
ไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย
 
แต่หลายคนคงได้สัมผัสประสบการณ์
ท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านการใช้งาน
แพลตฟอร์มโซเชียลบ้างแล้ว เช่น
วิดีโอคอนเทนต์ที่มาพร้อมฟังก์ชัน
ภาพ 360 องศา เป็นต้น
ด้านการพัฒนาเกม 
ผู้คนเล่นเกม เพื่อ หาสังคมมากขึ้น
ถือเป็นโจทย์ท้าทาย สำหรับ
นักพัฒนาเกม โดยต้องสร้างเกมที่รองรับ
กับเศรษฐกิจดิจิทัลและกระจายศูนย์
 
โมเดลเกม Play-to-Earn จึงถือว่า
ตอบโจทย์ดังกล่าว อีกทั้งต้องประยุกต์
เรื่อง NFT และการสร้างตัวอวตารเข้ามา
เพื่อ ดึงดูด ให้ผู้ใช้งานเล่นเกมและ
แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายใน
แพลตฟอร์ม มากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ Metaverse
เครดิตภาพ https://www.ananda.co.th/blog/thegenc/metaverse-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/ https://contentshifu.com/blog/pros-and-cons-of-metaverse
ข้อดีและข้อเสียของ Metaverse
ข้อดีของ Metaverse
1. สร้างประสบการณ์แบบ Immersive 
ผู้คนมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ทำกิจกรรมในโลกเสมือนหรือดิจิทัลที่
สมจริงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมและชุมชนแห่งใหม่นอกเหนือจากคอมมูนิตี้บนพื้นที่โลกจริง ทั้งเล่นเกม ออกกำลังกาย การทำธุรกิจ หรือ จัดงานสังสรรค์ต่าง ๆ
2. พัฒนาสื่อโซเชียลอีกขั้น 
แพลตฟอร์มสื่อโซเชียลต่างวางแผน
ปรับเปลี่ยนให้รองรับยุคอินเทอร์เน็ต
ที่จะก้าวหน้าไปกว่าเดิม โดยนำเสนอ
สื่อแบบสามมิติมากขึ้น
รวมทั้ง วางตัวเองเป็นพื้นที่กลาง สำหรับ
ให้ ผู้ใช้งานเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวและ
สร้างปฏิสัมพันธ์มากกว่าการเป็น
ผู้รับสารเพียงทางเดียว
3. เปิดโอกาสทางธุรกิจและการตลาด 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจหลายอุตสาหกรรม
เริ่มก้าวเข้ามาเล่นตลาดนี้ โดยวางแผน
พัฒนารองรับเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้า
กับ สินค้าและบริการของตน ถือเป็นการ
ขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย
ในขณะที่ผู้บริโภคก็มีตัวเลือกในการ
ใช้คอนเทนต์จากผู้ผลิตและได้รับ
ความสะดวกในการเลือกชมและ
ซื้อสินค้า&บริการ อย่างหลากหลาย
4. เพิ่มขีดจำกัดของโลก
การเงินกระจายศูนย์
ทั้งคริปโต NFT หรือเกมออนไลน์ต่าง ๆ
จะได้รับการพัฒนาและนำมาใช้จริง
มากขึ้น เพราะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของโลก Metaverse
เมื่อมีการนำสิ่งเหล่านี้มาใช้งานจริง
ย่อมทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและ
หมุนเวียนไปตามกลไกของตลาด
5. ปลดล็อกช่องทางทำเงินใหม่ 
กรณีที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือ
โปรเจกต์ Metaverse ที่เปิดให้คน
เข้ามาซื้อขายที่ดิน หรือในภาษาอังกฤษ
**(Metaverse real estate.)**
เพื่อเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ
พัฒนาต่อยอดรายได้กัน จนถึงขั้น เกิด
การค้นหาวิธีซื้อขายที่ดิน Metaverse 
ตลอดจนวิเคราะห์ราคาที่ดินใน
Metaverse อย่างจริงจัง ไม่ต่างจาก
การขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่
คุ้นเคยกันในโลกแห่งความเป็นจริง
ข้อเสียของ Metaverse
1. อาชญากรรมไซเบอร์ 
ถือเป็นความเสี่ยงอันดับต้น ๆ ที่มักจะ
เกิดขึ้นกับการพัฒนาหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับพื้นที่ดิจิทัลหรือโลกเสมือน
อีกทั้ง Metaverse ก็เป็นแนวคิด
นวัตกรรมอนาคตที่ใหม่พอสมควร
จึงทำให้เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายของ
อาชญากรในโลกไซเบอร์ได้
ซึ่งจำเป็นต้องคิดค้น โซลูชัน ที่จะต้อง
เข้ามาป้องกันเรื่องเหล่านี้กันต่อไป
2. ผลกระทบเชิงลบ ครอบคลุม
เชิงวัฒนธรรมและสังคม
เช่น การหลอกลวงฉ้อโกงทางไซเบอร์
การคุกคามทางเพศของตัวอวตาร
ที่ต้องกลับมาทบทวนประเด็น
การรับรู้ตัวตนของบุคคล ว่า แท้จริงแล้ว
ผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับตัวตนของ
ตนเองในโลกเสมือนอย่างไร
3. กฎหมายรองรับ Metaverse
จำเป็นมากน้อยแค่ไหน ควรเป็นอย่างไร
อีกทั้งยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ที่เข้าถึง
พื้นที่เดียวกันได้ ควรจัดการอย่างไร
4. ปัญหาสุขภาพจิต 
อาจเกิดกรณีใช้เวลาใน Metaverse
มากเกินไป ส่งผลให้สูญสียการมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในโลกจริง
อีกทั้งขอบเขตการมีปฏิสัมพันธ์ภายใน
โลกเสมือนที่กลายเป็นที่ถกเถียงว่า
คำพูดหรือการกระทำที่แสดงออกผ่าน
ตัวอวตารนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
และความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบจากการ
เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และผูกตัวเองกับ
โลกเสมือนมากเกินไปหรือไม่
เครดิตภาพ https://www.securitysystems.in.th/2022/09/rayong-metaverse-carbon-credit-trading/ https://reder.red/carbon-credit-27-09-2019/ https://techsauce.co/tech-and-biz/what-is-metaverse
5. ทุนทรัพย์จำกัด 
ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
สู่ Metaverse นั้น มีราคาสูงพอสมควร
 
นี่ จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญว่า
ทุกคนเข้าไม่ถึงนวัตกรรมดังกล่าว
ในขณะที่หลายคนมีโอกาสทำสิ่งใหม่
จากพื้นที่เหล่านี้ บางคนอาจถูก
ละทิ้งไว้ข้างหลัง นำไปสู่ช่องว่าง
ระหว่างผู้คนมากขึ้น
 
ซึ่ง อาจนำไปสู่ การมีช่องว่างของชนชั้น
ในโลกจริง และ โลกเสมือน อาจทำให้
ก่อปัญหาทางจิต เพิ่มขึ้น
6. นายทุนใหญ่เข้ารวบกิจการ 
เป็นอีกหนึ่ง ในเรื่องที่น่าสนใจเมื่อ
พูดถึง Metaverse ก็คือ สุดท้ายแล้ว
โลกใบใหม่ที่ต้องการสร้างเครือข่าย
ไร้ตัวกลางควบคุมนั้นจะอยู่ภายใต้
การควบคุมของกลุ่มคนใหญ่เพียง
ไม่กี่คนหรือไม่
 
ดังจะเห็นได้จากรายชื่อองค์กรและ/หรือ
บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาเล่นตลาดนี้
ต่างเป็นองค์กรที่มีทุนหนุนสูง เพราะ
หากบริษัทเหล่านั้นเข้ามาอยู่ใน
ทุกพื้นที่ Metaverse แล้ว อาจใช้
สิ่งที่มีเพื่อหาผลประโยชน์เฉพาะตัว
องค์กรและ/หรือ บริษัทยักษ์ใหญ่
ยังกำหนด เรื่อง Carbon Credit
ด้วยการ กำหนด เงื่อนไข การลด
ภาวะโลกร้อน และ เงื่อนไข การได้รับ
Carbon Credit รวมถึงการใช้จ่าย
Carbon Credit ที่เปรียบเสมือน
Token ในโลกแห่งความเป็นจริง
 
มันก็จะกลายเป็นว่า โลกความจริง ที่มี
Oligarchy(คณาธิปไตย) กำหนด
จึงอยากมีตัวตนใหม่ ที่ฝันและกำหนด
ตัวตนไว้แล้วในโลกเสมือน ก็ยังมี
The oligarchy of cyber กำหนดอีก
ผู้เขียน ไม่มีเจตนา ที่จะคัดค้าน
การเกิดของ Mataverse หรือ
การเกิดของ Carbon credit
 
Carbon Credit มันคือสิ่งที่ดี
สมควรมีในโลกนี้
 
Metaverse มันคือ ทิศทางที่สังคม
ของมนุษย์ กำลังวิวัฒนาการไป
 
แต่ ผู้เขียน ติติง ถึง กฎแห่ง การได้มา
และการใช้ อย่างยุติธรรมโปร่งใส ของ
Metaverse และ Carbon Credit
 
**กฎที่ ยุติธรรม โปร่งใส เท่านั้น**
ขอกราบขอบคุณ
ยกย่องอย่างสูง
ที่อ่านมาถึง ณ จุดนี้
ตระหนักแต่อย่าตระหนก
ร่วมด้วยช่วยกันอย่างสามัคคี
1ถูกใจ
1แชร์
133รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...