#โลกเป็นหนึ่งเดียว คือ
#โควิด-19
ภาวะโลกร้อน
ใจเย็นๆโดยอาศัยคติธรรมคำสอนที่ว่า #สันติภาพโลกอยู่ที่ตัวเรา#โลกไม่ได้วุ่นวายใจเราต่างหากที่วุ่นวาย/
2 ถูกใจ
559 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา