อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน คืออะไร คิดยังไง มีข้อสังเกตอย่างไรบ้าง มาอ่านกัน พร้อมมีตัวอย่างการคิดอัตราส่วนนี้ให้ดูกัน
ค่าอัตราเงินปันผลตอบแทน หรือที่เรียกว่า Dividend yield(DIY) เพื่อที่จะดูว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่าไหร่ถ้าซื้อหุ้นที่ราคานี้
ซึ่งการคิดอัตราเงินปันผลตอบแทนนั้น จะคิดจาก เงินปันผลรวมรอบประจำปีล่าสุด มาหารด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(market capitalization) นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงรายวันตามราคาปิดของหุ้น
ซึ่งค่าอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนี้ เราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเอง เราสามารถหาดูได้จากตารางงบย่อในบรรทัดสุดท้าย ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ set ตรงงบการเงินที่เราสนใจ ซึ่งเวลาเราดูค่านี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาหุ้นที่เป็นตัวหารเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
การดูค่าอัตราเงินปันผลตอบแทน จึงมี 3 ข้อสังเกตแบบนี้...
1. ค่านี้จะเห็นว่ามีความเลื่อมของเวลากันอยู่ เพราะเงินปันผลที่เป็นตัวตั้งนั้นใช้ การจ่ายเงินปันผลในอดีตรอบประจำปีของปีล่าสุด ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนั้นใช้วันต่อวันซึ่งเป็นค่าปัจจุบัน
2. ค่านี้ขึ้นกับเงินปันผลที่จ่าย ถ้าจ่ายลดลงค่านี้ก็จะลดลงได้ และค่าอัตราเงินปันผลตอบแทนนั้นอย่างที่เล่าไป เป็นการใช้ค่าเงินปันผลในอดีต ไม่ได้เป็นการรับรองว่า การจ่ายปันผลจะเหมือนเดิมในอนาคต
3. ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามราคาหุ้น ถ้าราคาหุ้นลดลง ก็จะทำให้ค่าอัตราเงินปันผลตอบแทนนี้เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นค่านี้จะเปลี่ยนไปตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนไป ตัวเลขอัตราเงินปันผลตอบแทนจึงเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่ง เพื่อดูว่าหุ้นนี้น่าสนใจลงทุนที่ราคานี้หรือไม่
ในการคัดกรองหุ้น ควรดูว่าบริษัทจ่ายปันผลออกมาทุกปีไหม ถ้าไม่จ่ายค่านี้จะเขียนเป็น N/A (not applicable)
มาดูตัวอย่างหันเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น
หุ้นบริษัทตัวอย่างนี้
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น 2 ครั้ง คือ 3.45 บ. และ 4.24 บ. รวมเป็น 7.69 บ. สำหรับรอบผลประกอบการปี 64 (ผลประกอบการปี 65 ยังไม่ครบปีนะ)
ราคาปิดของหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 187 บาท
ดังนั้น Dividend yield = 7.69/ 187 = 4.11 %
ถ้าเราซื้อหุ้นนี้ที่ราคานี้ (187 บ.) เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.11% ถ้าบริษัทปันผลออกมาเท่าเดิม
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) นี้ เราจึงใช้เพื่อดูเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของหุ้นที่มีราคาต่างกัน และเราอาจจะไว้ใช้เพื่อดูผลตอบแทนเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ได้
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#หุ้น
#เงินปันผล
#อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
#อัตราเงินปันผล
#DIY
#dividendyield
#งบการเงิน
#อัตราส่วนทางการเงิน
  • 4
โฆษณา