24 ต.ค. 2022 เวลา 03:58 • ความคิดเห็น
ถ้าใจเราผ่านจุดนั้นมาแล้ว ก็อย่าเอาใจไปรับเรื่องเพี้ยนๆจากคนบางกลุ่มที่ด้อยค่าคนด้วยกันเลยครับ คนทุกคน มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตในแบบที่เค้าต้องการ จะคนอีสาน,ฟุ่มเฟือย,ใช้แอนดรอยด์ ทำได้ทั้งหมด ตราบที่เค้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ 🙂
โฆษณา