🥳 สุข..แห่งความโดดเดี่ยว
🤷‍♂️‘ความโดดเดี่ยว’
อาจเป็นคำที่โหดร้ายในทางโลก​ เพราะความเชื่อว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม​ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น​ เพื่อการพึ่งพา แลกเปลี่ยน และที่สำคัญ​ เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ในอนาคตของมนุษย์นั่นเอง
🧘‍♀️แต่ในทางธรรมแล้ว
'ความโดดเดี่ยว'​ ถือเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการ​เข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง​ และเพื่อเข้าสู่สภาวะดังกล่าว​ การพาตัวเองหวนคืนกลับสู่ธรรมชาติ​ จึงเป็นอีกวิถีหนึ่งที่พระศาสดาท่านทรงแนะนำ​ เพราะมันคือการกลับไปสัมผัสกับความซื่อตรง…ที่ปราศจากการเสแสร้ง
 
🍀ในแง่สุนทรียภาพ​
กลิ่นหอมอ่อนๆ​ ของต้นไม้ใบหญ้า เสียงนกร้อง​ เสียงลำธารไหลริน เสียงคลื่นซัดหาดทราย​ มันไม่เคยด้อยไปกว่ากลิ่นน้ำหอมหรูหราราคาแพง​ หรือบทเพลงที่มนุษย์แต่งขึ้นเลย ถ้าเราเปิดใจ แล้วสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างลึกซึ้ง
🎆ขณะเดียวกัน
กลับทำให้ชีวิตเปล่งประกาย​ เพราะได้สัมผัสความสุขสงบจากภายใน ได้ชาร์ตพลังชีวิต เปลี่ยนความหนาหนักที่ห่อหุ้มใจ​ ให้กลายเป็นความโปร่งและเบาเข้าไปแทนที่
 
🧘‍♀️เมื่อใจนิ่ง
ดังไฟจากแสงเทียนที่ตั้งตรง ไร้ลมพัด
เราจะพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง​ เป็นความสุขที่ประณีต และมีสาระอยู่ในตัวเอง​ จนไม่คิดอยากแสวงหาความสุขอื่นใดอีก​ เพราะตัวเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของบรรยากาศความสุขนั้นแล้ว
🐓สุขง่ายๆด้วยใจแบ่งปัน...
1 ถูกใจ
133 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา