24 ต.ค. 2022 เวลา 14:38 • ปรัชญา
ความไม่ชัดเจนไม่ว่ากับอะไรก็ตาม
มันจะผลักเราออกมาจากตรงนั้นเอง
โฆษณา