นิสัยอะไรบ้างที่ช่วยฝึกสมอง? | 5M EP.1253
ถ้าอยากแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย ถ้าอยากเก่งภาษาก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆ แล้วถ้าอยากฝึกสมองต้องทำอย่างไร ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ ไปรับฟังถึง 4 นิสัยช่วยพัฒนาสมองให้ดีขึ้นกัน!
โฆษณา