25 ต.ค. 2022 เวลา 09:14 • สุขภาพ
ไปได้ทุกเมื่อค่ะ สุขภาพทั้งภายนอกภายใน ไม่ต้องบ่มเหมือนผลไม้รอให้สุกแล้วค่อยกิน เดี๋ยวจะเน่าซะก่อน!
หลังจากที่เราคลุกคลีกับการปรึกษาจิตแพทย์แทนญาติ พบว่าได้ความรู้ที่หมอแนะนำแบบตรงจุด แม้จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างกับผู้ป่วย แต่คนรอบข้างมีส่วนเรียนรู้ช่วยประคับประคองฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
จิตแพทย์เหมือนหมอรักษาโรคอื่นๆ เป็นผู้ฟังที่คอยเก็บข้อมูล หาสาเหตุ วิเคราะห์โรค ชี้แนะวิธีบำบัดสุขภาพ และจัดยา จะต่างกันตรงที่...
จิตแพทย์จะระมัดระวังการใช้อารมณ์สื่อสารเป็นพิเศษ หมอสอนวิธีการพูด และแสดงออก เพื่อป้องกันการกระทบถึงจิตใจผู้ป่วย
ส่วนตัวเราไม่ได้ติดใจไปพบจิตแพทย์เพราะถูกหมอเตือนประจำ "แบบนี้พูดไม่ได้นะ!" 🤫😁 บางคำพูดช่างละเอียดอ่อนจนเราคาดไม่ถึงเลยเชียวล่ะ...
เราค้นพบวิธีเยียวยาใจไม่ไหลดำดิ่งไปถึงขั้นเจ็บป่วยจนต้องพึ่งยา คือ
** การรู้จักตนเอง รู้ต้นตอสาเหตุอาการป่วย อันมาจากสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอก ซึ่งไปผสมโรงกับความคิดซ้ำ ไม่ถูกใจในอารมณ์ต่างๆ ที่ยากเกินควบคุมของตนเอง **
การรู้จักตนเอง ทำความเข้าใจเรื่องการปล่อยวาง พร้อมเปิดใจยอมรับความจริงกับสถานการณ์ที่เผชิญ และพยายามจัดระบบชีวิตให้สมดุลทั้ง กิน - นอน - ทำงาน - ออกกำลังกาย - มีสันทนาการในชีวิต...
เราเชื่อว่าอาการเศร้าจนทำให้ระบบประสาทพังจะเกิดขึ้นยากมากหากทำตามนี้ และเป็นสิ่งที่เมื่อเรารู้แล้ว ต้องช่วยตนเองให้มากที่สุดค่ะ 😊❤🤟
โฆษณา