ทำทานแก่ผู้มีศีล เพื่อลดความตระหนี่ของตน รำลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อลดความหลง ได้สำรวมกาย วาจา ใจ ได้อนุโมทนาบุญ ทำให้ใจมีความยินดีในการทำดีของผู้อื่น เพื่อลดความอิจฉาริษยา(ความโกรธ)
1
  • 6
โฆษณา