เหมือนคุณกำลังถามว่าเราเข้าโรงพยาบาลไปเพื่ออะไรแสวงหาสิ่งใดและต้องการสิ่งใดในโรงพยาบาลถ้าไม่รู้จักคุณค่าในสิ่งที่ทำก็ควรที่จะเลิกทำในสิ่งนั้นๆเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรในสิ่งที่ทำครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
1 ถูกใจ
89 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา