25 ต.ค. 2022 เวลา 15:39 • ไลฟ์สไตล์
เหมือนคุณกำลังถามว่าเราเข้าโรงพยาบาลไปเพื่ออะไรแสวงหาสิ่งใดและต้องการสิ่งใดในโรงพยาบาลถ้าไม่รู้จักคุณค่าในสิ่งที่ทำก็ควรที่จะเลิกทำในสิ่งนั้นๆเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรในสิ่งที่ทำครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
โฆษณา