หน้าไหว้หลังหลอก , เหมือนจะหวังดีแต่ประสงค์ร้าย (เพราะเห็นแก่ตัว)
1ถูกใจ
105รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...