#ผู้ที่ปิดทองหลังพระ และอีกหลายๆท่าน
ความดี แม้ไม่ใคร้รู้ก็เป็นความดี
💟เราผู้ขวนขวายคุณงามความดีในหัวใจเรา ไม่ได้ใช่ให้คนอื่นรู้จัก ว่าสิ่งที่ทำนั้นดี ดีให้มันถึงหัวใจเรา ประจักษ์ในหัวใจเราเท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว ⁉️
🌀ไม่ต้องจำบุญ บุญมันจำเรา ไม่มีผิดตัว ⚡
💛ศาสนาจะรุ่งเรื่องด้วย พุทธบริษัท 4 มีศีล มี ธรรม ภายในใจ 🌈
แม้ไม่มีใครรู้ ผลของมันก็เที่ยงแท้แน่นอน
🖤ความชั่วก็เช่นกัน
ึคำนึงหลวงพ่อสอน
ไม่มีคนชมมึง ความดีมันหายไปรึไง⁉️
#พระสิ้นคิด
17 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา