จุดที่ไม่สามารถใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะความผิดถูกชั่วดีได้ในสิ่งที่ทำครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
1 ถูกใจ
156 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา