25 ต.ค. 2022 เวลา 15:52 • สุขภาพ
จุดที่ไม่สามารถใช้สมองคิดวิเคราะห์แยกแยะความผิดถูกชั่วดีได้ในสิ่งที่ทำครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
โฆษณา