รู้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่อง ก็เอาชนะแบบเป็ดได้ ความสำเร็จฉบับ Pat Flynn | MM Remaster EP.99
ในโลกที่คนให้ความสำคัญกับ “Specialist” หรือคนที่เก่งด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ คนที่รู้กว้างๆ แต่ไม่ได้รู้ลึกเช่น “Generalist” หรือที่เราเรียก... อ่านต่อ
โฆษณา