คนที่มีอะไรคล้ายกับเรา คนที่เหมือนเรา คนที่เก่งพอ ๆ กันกับเรา คนที่เราคิดดว่าเขาจะมาแทนเรา
3ถูกใจ
110รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...