เคยเจอเหตุการณ์อย่างในรูปนี้จริง แต่ที่ท่านยืนมันมีเหตุผลมากกว่านั้น เราจะเล่าตามที่เห็นนะคะ
ภาพประกอบ
ไม่นานนี้เองเราขึ้น mrt เรานั่งฝั่งนึงมีพระนั่งตรงข้าม พระท่านนั่งที่นั่งริมสุด แล้วคนที่นั่งข้างท่านก็ลุกลงสถานีต่อไป
ทีนี้พอมีคนลุกออก ผู้หญิงที่ยืนตรงประตูก็เดินมาตรงที่นั่งที่ว่าง แต่ก็ชะงักเพราะพระท่านนั่งอยู่ ผู้หญิงก็นั่งติดไม่ได้เพราะจะถูกตัว เลยกลับไปยืนที่เดิม
1
เดาว่าพระท่านก็อาจจะทำตัวไม่ถูก ผู้หญิงหลายคนก็ถอยไปยืนห่าง ๆ ในชม.เร่งด่วนด้วยเลยดูลำบากไปอีก ที่นั่งข้างพระก็ไม่มีคนกล้านั่ง พระท่านเลยลุกไปยืนเอง เลยมีคนมานั่งที่เดิมท่านและที่ว่างข้าง ๆ
เรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ สรุปว่าเมื่อพระท่านยืน ทุกอย่างก็สะดวกขึ้น ทุกคนนั่งสะดวกยืนสะดวก ไม่มีใครต่อว่ากัน
แต่ถ้าจับภาพมาแค่ว่าท่านยืน ก็อาจทำให้คนที่ดูแต่ช็อตนี้สงสัยว่าทำไมไม่มีใครลุกให้พระสงฆ์นั่ง จนมีประเด็นได้
อันนี้เล่าเหตุการณ์ที่เจอโดยตรง บางอย่างมันมีที่มาที่ไป เดี๋ยวนี้ไม่กล้าเม้นหรือวิจารณ์อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลย
2
ถามว่าพอพระยืนเราทำอะไร เราก็นั่งเล่นมือถือแหละ คงไม่นั่งพนมมือหรอก
1
  • 48
โฆษณา