26 ต.ค. 2022 เวลา 06:16 • ไลฟ์สไตล์
คนที่เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ คนพวกนี้จะทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะและความสำเร็จ ไม่เลือกวิธีการ คาดหวังแค่ผลลัพธ์และผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น
โฆษณา