26 ต.ค. 2022 เวลา 06:45 • ไลฟ์สไตล์
คนโกหก คนปากหวานก้นเปรี้ยว คนเห็นแก่ตัว คนไม่มีศีลธรรม
โฆษณา