ประชาธิปไตย = ประชา + อธิปไตย
ประชา หมายถึง ประชาชน
อธิปไตย หมายถึง อำนาจสูงสุด
ประชาธิปไตย = ประชาชนคืออำนาจสูงสุด
ดังนั้นการโหวตของประชาชนจึงเป็นฉันทามติ(เสียงส่วนใหญ่) ที่ทุกคนต้องยอมรับเพราะหลากคนหลายความคิดจึงหาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้ดังนั้นเสียงส่วนใหญ่จึงใช้ทำหน้าที่ตัดสินร่วมกันเพื่อให้สังคมดำรงอยู่ต่อไปได้
1 ถูกใจ
67 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา