อ่านข่าวให้เยอะ วิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคให้เป็น ไม่ต้องรีบรวย ลงให้นานอยยู่ให้เป็น คำตอบอาจจะกว้างไปแต่อยู่ในที่กล่าวมาทั้งหมด
1 ถูกใจ
50 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...