27 ต.ค. 2022 เวลา 00:14 • ไลฟ์สไตล์
คนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองtoxicใส่คนอื่นมากแค่ไหนค่ะ แลัวปะปนอยู่ในสังคม💀
โฆษณา