27 ต.ค. 2022 เวลา 16:04 • ปรัชญา
คุณเศรัาได้คุณร้องให้ได้คุณเจ็บปวดที่ใจคุณเจ็บปวดที่กายคุณทุกช์คุณกังวลคุณเครียดคุณเหงาคุณสิ้นหวังคุณท้อแท้คุณทรมานใจความมืดบอดของใจ,อื่นๆและอื่นๆมันเป็นความงดงามอย่างหนึ่งความงามคือนิรัญเมื่อคุณยิ้ม..รับมันนั้นและมันบอกความหมายของชีวิต คุณปฏิเสธมันไม่ได้แต่เข้าใจมันได้พยายามยอมรับ เมื่อคุณยิ้มบ่อยๆได้ความหมายของชีวิตก็จะแย้มออกมา
😊
โฆษณา