28 ต.ค. 2022 เวลา 03:02 • ไลฟ์สไตล์
มันมืด ครับ สีอื่นๆ มองไม่เห็น
กล้องจับภาพ ไม่ได้
ถ้าสว่างมากไป ก็ดู ปลอม
และไม่น่ากลัว
โฆษณา