ถ้าถึงขั้นรู้สึกเกลียด แล้วจะเปลี่ยนให้เป็นรัก ดูเหมือนจะข้ามสเต็ปไปหน่อยรึเปล่าคะ
เอาแค่ รู้สึกเฉยๆก่อนค่ะ ละวางอคติทั้งปวง มองเขาอย่างไม่ตัดสิน ไม่กล่าวโทษ เข้าใจที่ไปที่มาและเหตุผลของเขา ฯลฯ
1
หากเราเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลกระทบจากการกระทำของเขา มองว่าเหตุการณ์หรือการกระทำของเขา เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้เรา ฝึกให้ตัวเรามีขันติ ให้เราเจริญในเมตตาธรรม
12 ถูกใจ
730 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 12
    โฆษณา