ลองพิจารณาที่จะไม่ต้องจริงจัง จดจ่อว่าจะให้อภัยเขาอย่างไร
เป็นมาเรียนรู้ใจตัวเองดูว่าทำไมเราถึงรู้สึกเกลียด เมื่อได้คำตอบที่หนึ่งแล้ว ลองพิจารณาต่อว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังคำตอบแรกหรือไม่
นอกจากการตัดสินอีกฝ่ายแล้ว ทำตัวเป็นคนดูที่ไม่ใช่คู่กรณีกัน เหมือนดูทีวีที่เห็นเรื่องราวต่างๆ แต่ไม่เอาใจไปเป็นตัวละคร ตัวใดตัวหนึ่ง ทำความเข้าใจว่าทำไมตัวละครถึงทำอย่างนั้น อย่างนี้มีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลัง
รู้สึกหรือไม่ว่าเรา และอีกฝ่ายไม่ต่างกันเลยในฐานะที่ยังต้องเวียนตายเกิด ที่ต่างแสวงหาสุขหลีกเลี่ยงทุกข์เช่นกัน เพียงแต่มีมุมมอง ความคิด สติปัญญาที่แตกต่างกัน ทำให้เห็น และใช้วิธีที่แตกต่างกันจนมีโอกาสเบียดเบียนผู้อื่นได้
1 ถูกใจ
130 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา